Ženklo paieška


Navigacija  
Pradžia Spausdiniai Žurnalai Taksometro kasos operacijų žurnalas
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
Kolektyvinės apsaugos statinio žymėjimo ženklasAtsargiai, korozijos arba cheminio nudegimo pavojus

Taksometro kasos operacijų žurnalas
Peržiūrėti visu dydžiu


Taksometro kasos operacijų žurnalas

SKU: ZR-TKS
Kaina: 4.00 Lt (su 21 % PVM) € 1.16
Užduoti klausimą susijusį su šiuo produktu

I. TAKSOMETRO KASOS OPERACIJŲ ŽURNALO PILDYMO IR SAUGOJIMO ATMINTINĖ

1. Taksometro kasos operacijų žurnalas (toliau – žurnalas) yra buhalterinės apskaitos registras, kuriame apskaitomi ir registruojami taksometro rodmenys apie apskaičiuotą užmokestį už taksi paslaugas, kuris turi būti saugomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
2. Žurnalą galima atsispausdinti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto puslapio adresu www.vmi.lt arba įsigyti blankų leidyklos parduotuvėse. Žurnalo puslapiai turi būti sunumeruoti iš eilės didėjimo tvarka, o įrašai apie puslapių skaičių patvirtinti vežėjo parašu. Žurnalo puslapių turi užtekti 12 kalendorinių mėnesių.
3. Kiekvienos vežėjo (taksi vairuotojo) darbo dienos pabaigoje žurnalas turi būti pildomas chronologine tvarka rašikliu, taisymai turi būti patvirtinti taksi vairuotojo parašu.
4. Taksi vairuotojas darbo metu privalo turėti žurnalą ir, kontrolę atliekantiems asmenims pareikalavus, nedelsiant jį pateikti.
5. Jeigu taksometras naudojamas su spausdintuvu, žurnale turi būti klijuojamos visos Taisyklėse nurodytos taksometro ataskaitos ir dokumentai.
6. Žurnale turi būti pildomi tokie skyriai:
6.1. Jeigu taksometras naudojamas kartu su spausdintuvu, II skyrius „DIENOS IR PERIODINĖS (MĖNESIO) ATASKAITOS“. 
Šiame skyriuje turi būti klijuojamos taksometro spausdinamos kiekvienos dienos (jei reikia, ir papildomos ataskaitos) bei periodinės kalendorinio mėnesio ataskaitos. Ataskaitas turi pasirašyti vairuotojas ir žurnale nurodomas ataskaitos numeris bei įplaukų (grynųjų ir negrynųjų pinigų) suma (GT) litais. Dirbant pamainomis, rekomenduojama įrašyti pamainos darbo laiko intervalą ir nurodyti pamainą priėmusių taksi vairuotojų duomenis.
6.2. Jeigu taksometras naudojamas be spausdintuvo, pildomas žurnalo III skyrius ,,TAKSOMETRO KASOS OPERACIJŲ DUOMENYS“:
6.2.1. 1 stulpelyje įrašoma pildymo data, laikas,
6.2.2.  2 stulpelyje – bendra įplaukų suma (GT) litais,  ,
6.2.3.  3 stulpelyje – bendra darbo dienos įplaukų suma, nurodyta litais,
6.2.4.  4 stulpelyje – bendras darbo dienos nuvažiuotų kilometrų skaičius,
6.2.5. 5 stulpelyje – bendras darbo dienos apmokėtų kilometrų skaičius,
6.2.6.  6 stulpelyje – keleivių įsėdimų skaičius,
6.2.7. 7 stulpelyje – taksi vairuotojo vardas, pavardė,
6.2.8.  8 stulpelyje – vairuotojo parašas.
7. Įrašius paskutinės mėnesio dienos įrašą žurnale, kitoje eilutėje turi būti įrašomi suminiai viso mėnesio rezultatai.
8. Žurnalo IV skyriuje ,,PASTABOS“ gali būti įrašoma taksometro naudotojo ir/ar kontroliuojančių institucijų papildoma informacija.
9. Žurnalas turi būti pagamintas taip, kad II skyriuje ,,DIENOS IR PERIODINĖS (MĖNESIO) ATASKAITOS“ būtų pakankamai vietos 12 mėnesių kiekvienos dienos ataskaitoms ir vienai mėnesio ataskaitai.
10. Už žurnalo pildymą ir saugojimą atsako vežėjas. Siekiant išvengti žurnalo praradimo, už jo saugojimą atsakingas asmuo turi imtis būtinų atsargumo priemonių, pvz., nepalikti jo ilgesniam laikui nesaugomame automobilyje.
11. Žurnalas yra buhalterinės apskaitos registras ir jis turi būti saugomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.Sutartinis žymejimas
PV - Lipdukas, PVC
PT - Plastikas, PVC
KP - Kompozitinė plokŠtė
LP - Lipnus popierius
MG - Magnetinė guma
FV - Fosforinis lipdukas
FT - Fosforinis plastikas
AV - Šviesą atspind. lipdukas
AT - Šviesą atspind. plastikas
AL - Aliuminio profilis
TN - Tentas
:
A5 (=4.00 Lt ) € 1.16
A4 (=5.99 Lt ) € 1.73

Reklama

Reklaminis skydelis

Pirkinių krepšelis

Jūsų krepšelis yra tuščias